Bírák könyve 5. fejezet

1. Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:
2. Hogy a vezérek vezettek Izráelben, &Hogy a nép önként kele föl: áldjátok az Urat!
3. Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek! &Én, én az Úrnak éneket mondok, &Dícséretet zengek az Úrnak, az Izráel Istenének.
4. Uram, mikor Szeirből kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejéről: &Megrendült a föld, csepegett az ég, &A föllegek is víztől áradának.
5. A hegyek megrendültek az Úrnak orczája előtt, &Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt.
6. Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban, &Jáhel idejében pihentek az utak, &És az útonjárók tekervényes ösvényekre tértek.
7. Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen, &Mígnem én Debora felkelék, &Felkelék Izráel anyjaként.
8. Új isteneket ha választott a nép, &Mindjárt kigyúlt a harcz a kapuk előtt; &De paizs, és dárda avagy láttatott-é &A negyvenezereknél az Izráel között?
9. Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben, &Kik a nép közül önként ajánlkoztak: áldjátok az Urat!
10. Kik ültök fehér szamarakon, &Kik ültök a szőnyegeken &És a kik gyalog jártok: mind énekeljetek!
11. Az íjászok szavával a vízmerítők között, &Ott beszéljék az Úrnak igazságát, &Az ő faluihoz való igazságit Izráelben. &Akkor újra a kapukhoz vonul az Úr népe!
12. Kelj fel, kelj fel Debora! &Serkenj fel, serkenj fel, mondj éneket! &Kelj fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat, Abinoám fia!
13. Akkor lejött a hősök maradéka; &Az Úrnak népe lejött hozzám a hatalmasok ellen.
14. Efraimból, kiknek gyökere Amálekben, &Utánad Benjámin, a te néped közé; &Mákirból jöttek le vezérek, &És Zebulonból, kik a vezéri pálczát tartják.
15. És Issakhár fejedelmei Deborával, &És mint Issakhár, úgy Bárák &A völgybe rohan követőivel. &Csak a Rúben patakjainál &Vannak nagy elhatározások.
16. Miért maradtál ülve a hodályban? &Hogy hallgasd nyájad bégetéseit?! &Rúben patakjainál nagyok voltak az elhatározások!
17. Gileád a Jordánon túl pihen. &Hát Dán miért időzik hajóinál? &Áser a tenger partján ül és nyugszik öbleinél.
18. De Zebulon, az halálra elszánt lelkű nép, &És Nafthali, a mezőség magaslatain!
19. Királyok jöttek, harczoltanak; &Akkor harczoltak a Kanaán királyai &Taanaknál, Megiddó vizénél; &De egy darab ezüstöt sem vettenek.
20. Az égből harczoltak, &A csillagok az ő helyökből vívtak Siserával!
21. A Kison patakja seprette el őket; &Az ős patak, a Kison patakja! &Végy erőt én lelkem!
22. Akkor csattogtak a lovak körmei &A futás miatt, lovagjaik futásai miatt.
23. Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, - &Átkozva-átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az Úrnak segítségére, &Az Úrnak segélyére vitézei közé.
24. De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel, &A Keneus Héber felesége, &A sátorban lakó nők felett legyen áldott!
25. Az vizet kért, ő tejet adott, &Fejedelmi csészében nyújtott tejszínét.
26. Balját a szegre, &Jobbját pedig a munkások pőrölyére nyújtotta, &És ütötte Siserát, szétzúzta fejét, &És összetörte, általfúrta halántékát,
27. Lábainál leroskadt, elesett, feküdt, &Lábai között leroskadt, elesett; &A hol leroskadt, ott esett el megsemmisülve.
28. Kinézett az ablakon, és jajgatott &Siserának anyja a rostélyzat mögül: &"Miért késik megjőni szekere? &Hol késlekednek kocsijának gördülései?"
29. Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki; &Ő egyre csak azok szavait ismételgeti:
30. Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak? &Egy-két leányt minden férfiúnak; &A festett kelmék zsákmányát Siserának; &Tarka szövetek zsákmányát, tarkán hímzett öltözeteket, &Egy színes kendőt, két tarka ruhát nyakamra, mint zsákmányt.
31. Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram! &De a kik téged szeretnek, tündököljenek mint a kelő nap az ő erejében! &És megnyugovék a föld negyven esztendeig.

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:
- Elfogadom az oldal adatkezelési szabályzatát
- Ezt ne ixeld be

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed.

Bármikor leiratkozhatsz az idézetküldőről; az email címed harmadik félnek nem adjuk ki, és nem küldünk rá kéretlen leveleket.


Biblia olvasása online »