Énekek könyve 3. fejezet

1. Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem, &keresém őt, és meg nem találtam.
2. Immár felkelek és eljárom a várost, &a tereket és az utczákat, &keresem azt, a kit szeret az én lelkem; &keresém őt, és nem találám.
3. Megtalálának engem az őrizők, a kik a várost kerülik. Mondék nékik: &Láttátok-é azt, a kit az én lelkem szeret?
4. Alig mentem vala el azoktól, &mikor megtaláltam azt, a kit az én lelkem szeret. &Megragadám őt, el sem bocsátám, &mígnem bevivém őt anyám házába, &és az én szülőmnek ágyasházába.
5. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &a vadkecskékre, és a mezőnek szarvasira, &fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, &valamíg ő akarja.
6. Kicsoda az, a ki feljő a pusztából, &mint a füstnek oszlopa? &mirhától és tömjéntől illatos, &a patikáriusnak minden jó illatú porától.
7. Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja, &hatvan erős férfi van körülötte, &Izráelnek erősei közül!
8. Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, &kinek-kinek oldalán fegyvere, &az éjszakának félelme ellen.
9. Hálóágyat csinált magának Salamon király &a Libánus fáiból.
10. Oszlopait ezüstből csinálta, &oldalát aranyból, ágyát biborból, &belső része ki van rakva szeretettel, &a Jeruzsálemnek leányi által.
11. Jőjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, &Salamon királyt a koronában, &melylyel megkoronázta őt az anyja, &az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíve vígasságának napjára!

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:
- Elfogadom az oldal adatkezelési szabályzatát
- Ezt ne ixeld be

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed.

Bármikor leiratkozhatsz az idézetküldőről; az email címed harmadik félnek nem adjuk ki, és nem küldünk rá kéretlen leveleket.


Biblia olvasása online »