Énekek könyve 4. fejezet

1. Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy, &a te szemeid galambok a te fátyolod mögött; &a te hajad hasonló a kecskéknek nyájához, &melyek a Gileád hegyéről szállanak alá.
2. A te fogaid hasonlók a megnyirt juhok nyájához, &melyek a fördőből feljőnek, &melyek mind kettősöket ellenek, &és nincsen azok között meddő.
3. Mint a karmazsin czérna, a te ajkaid, &és a te beszéded kedves, &mint a pomagránátnak darabja, olyan a te vakszemed &a te fátyolod alatt.
4. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, &a mely építtetett fegyveres háznak, &a melyben ezer paizs függesztetett fel, &mind az erős vitézek paizsai.
5. A te két emlőd olyan, mint két vadkecske, &egy zergének kettős fia, &a melyek a liliomok közt legelnek.
6. Míg meghűsül a nap, és elmulnak az árnyékok, &elmegyek a mirhának hegyére, &és a tömjénnek halmára.
7. Mindenestől szép vagy, én mátkám, &és semmi szeplő nincs benned!
8. Én velem a Libánusról, én jegyesem, &én velem a Libánusról eljőjj; &nézz az Amanának hegyéről, &a Sénirnek és Hermonnak tetejéről, &az oroszlánoknak barlangjokból, &a párduczoknak hegyeiről.
9. Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, &megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, &a te nyakadon való egy aranylánczczal!
10. Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! &mely igen jók a te szerelmeid! jobbak a bornál, &és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál!
11. Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, &méz és tej van a te nyelved alatt, &és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja.
12. Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! &mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!
13. A te csemetéid gránátalmás kert, &édes gyümölcsökkel egybe, &cziprusok nárdusokkal egybe.
14. Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, &mindenféle temjéntermő fákkal, &mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal.
15. Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, &melyek folynak a Libánusról.
16. Serkenj fel északi szél, és jőjj el déli szél, &fújj az én kertemre, &folyjanak annak drága illatú szerszámai, &jőjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, &és egye annak drágalátos gyümölcsét.

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:
- Elfogadom az oldal adatkezelési szabályzatát
- Ezt ne ixeld be

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed.

Bármikor leiratkozhatsz az idézetküldőről; az email címed harmadik félnek nem adjuk ki, és nem küldünk rá kéretlen leveleket.


Biblia olvasása online »