Példabeszédek könyve 7. fejezet

1. Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.
2. Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.
3. Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.
4. Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerősödnek nevezd,
5. Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédivel hizelkedő idegentől.
6. Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,
7. És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat,
8. A ki az utczán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget,
9. Alkonyatkor, nap estjén, és setét éjfélben.
10. És ímé, egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében.
11. Mely csélcsap és vakmerő, a kinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai.
12. Néha az utczán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.
13. És megragadá őt és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:
14. Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.
15. Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orczádat, és reád találtam!
16. Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi szövésű szőnyegekkel.
17. Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.
18. No foglaljuk magunkat bőségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel.
19. Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.
20. Egy erszény pénzt vőn kezéhez; holdtöltére jő haza.
21. És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá őt.
22. Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba;
23. Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.
24. Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.
25. Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.
26. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.
27. Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:
- Elfogadom az oldal adatkezelési szabályzatát
- Ezt ne ixeld be

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed.

Bármikor leiratkozhatsz az idézetküldőről; az email címed harmadik félnek nem adjuk ki, és nem küldünk rá kéretlen leveleket.


Biblia olvasása online »