Találatok "arany" (612 db):

És csinálj a hósenre két arany karikát, és tedd a két karikát a hósen két szegletére.
/Kivonulás könyve 28,23/

És a két arany fonatékot fűzd a hósen két szegletén levő karikákba.
/Kivonulás könyve 28,24/

Csinálj még két arany karikát, és tedd azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé van az efód felől.
/Kivonulás könyve 28,26/

És csinálj még két arany karikát, és tedd azokat az efód két vállkötőjére alól, annak előrésze felől egybefoglalásához közel, az efód öve felett.
/Kivonulás könyve 28,27/

És ennek alsó peremére csinálj gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű lenből, a peremére köröskörűl, és ezek közé arany csengettyűket is köröskörűl.
/Kivonulás könyve 28,33/

Arany csengettyű, meg gránátalma, arany csengettyű, meg gránátalma legyen a palást peremén köröskörül.
/Kivonulás könyve 28,34/

Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet metszik: Szentség az Úrnak.
/Kivonulás könyve 28,36/

Ez pedig az, a mit áldoznod kell az oltáron: Esztendős két bárányt mindennap szüntelen.
/Kivonulás könyve 29,38/

Az egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt pedig áldozd meg estennen.
/Kivonulás könyve 29,39/

És az egyik bárányhoz végy egy tized lisztlángot, egy negyed hin-nyi sajtolt olajjal vegyítve; italáldozatul pedig egy negyed hin-nyi bort.
/Kivonulás könyve 29,40/

A másik bárányt estennen áldozd meg, ugyanazzal az étel- és italáldozattal készítsd azt, mint reggel; kedves illatul, tűzáldozatul az Úrnak.
/Kivonulás könyve 29,41/

És borítsd meg azt tiszta aranynyal, a tetejét és oldalait köröskörül, és szarvait is; arany pártázatot is csinálj hozzá köröskörül.
/Kivonulás könyve 30,3/

Csinálj hozzá két arany karikát is, pártázata alá a két oldalán, mindkét oldalára csináld, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozzák azt.
/Kivonulás könyve 30,4/

És a rúdakat csináld sittim-fából, és borítsd meg azokat aranynyal.
/Kivonulás könyve 30,5/

Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni.
/Kivonulás könyve 31,4/

És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, a melyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám.
/Kivonulás könyve 32,2/

Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz.
/Kivonulás könyve 32,3/

Én pedig felelék: Kinek van aranya? Szedjétek le; és nékem ide adák, én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték.
/Kivonulás könyve 32,24/

Megtére azért Mózes az Úrhoz, és monda: Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket.
/Kivonulás könyve 32,31/

Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.
/Kivonulás könyve 35,5/

És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.
/Kivonulás könyve 35,22/

Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;
/Kivonulás könyve 35,32/

Csinálának ötven arany horgocskát is, és összefoglalák a kárpitokat a horgocskákkal, egyiket a másikkal, és egygyé lőn a hajlék.
/Kivonulás könyve 36,12/

A deszkákat pedig aranynyal boríták be; a karikáikat aranyból csinálák, gyűrűk gyanánt a reteszrúdakhoz, és a reteszrúdakat is beboríták aranynyal.
/Kivonulás könyve 36,33/

És csinálának ahhoz négy oszlopot sittim-fából, és beboríták azokat aranynyal, horgaik aranyból; és öntének azokhoz négy ezüsttalpat.
/Kivonulás könyve 36,35/

És ahhoz öt oszlopot, horgaikkal együtt; és beboríták azoknak fejeit és átalkötőit aranynyal; öt talpuk pedig rézből vala.
/Kivonulás könyve 36,37/

És beborítá azt tiszta aranynyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül.
/Kivonulás könyve 37,2/

És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.
/Kivonulás könyve 37,3/

Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal.
/Kivonulás könyve 37,4/

Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége.
/Kivonulás könyve 37,6/

Csinála két Kérubot is aranyból, vert aranyból csinálá azokat, a fedél két végére.
/Kivonulás könyve 37,7/

És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot.
/Kivonulás könyve 37,11/

Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karájhoz csinála arany pártázatot köröskörül.
/Kivonulás könyve 37,12/

Azután önte hozzá négy arany karikát, és a karikákat ráilleszté a négy láb négy szegletére.
/Kivonulás könyve 37,13/

Megcsinálá a rúdakat is sittim-fából, és azokat beborítá aranynyal, hogy hordozhassák az asztalt.
/Kivonulás könyve 37,15/

Megcsinálá az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, a melyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta aranyból.
/Kivonulás könyve 37,16/

Megcsinálá a gyertyatartót is tiszta aranyból, vert aranyból csinálá a gyertyatartót; szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ő magából valának.
/Kivonulás könyve 37,17/

Gombjaik és ágaik belőle valának; az egész egy vert munka vala, tiszta aranyból.
/Kivonulás könyve 37,22/

És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból.
/Kivonulás könyve 37,23/

Egy talentom tiszta aranyból csinálá azt meg hozzá tartozó eszközeit is mind.
/Kivonulás könyve 37,24/

És beborítá azt tiszta aranynyal, tetejét és oldalait köröskörül, és a szarvait is; és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül.
/Kivonulás könyve 37,26/

És két arany karikát csinála hozzá, a pártázata alá, a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt.
/Kivonulás könyve 37,27/

A rúdakat is sittim-fából csinálá meg, és azokat is beborítá aranynyal.
/Kivonulás könyve 37,28/

Mind az az arany, a mely a munkára, a szenthelynek összes munkáira feldolgoztaték, ez az áldozati arany: huszonkilencz talentom, és hétszáz harmincz siklus vala, a szent siklus szerint.
/Kivonulás könyve 38,24/

Az efódot csinálák aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből.
/Kivonulás könyve 39,2/

És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonál közé, mestermunkával.
/Kivonulás könyve 39,3/

Az átkötő öv is, a mely rajta vala, abból való, ugyanolyan mívű vala, mint az efód: aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, a mint az Úr parancsolta Mózesnek.
/Kivonulás könyve 39,5/

Megcsinálák azután az ónix köveket is, arany boglárokba foglalva, kimetszve pecsétmetszés módjára, az Izráel fiainak neveire.
/Kivonulás könyve 39,6/

Megcsinálák a hósent is mestermunkával, mint az efódot, aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből.
/Kivonulás könyve 39,8/

A negyedik sor: krizolith, ónix és jáspis, a melyek mind arany boglárokba foglaltattak a magok helyén.
/Kivonulás könyve 39,13/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »