Találatok "bün " (59 db):

De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
/Galatáknak írt levél 3,22/

Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
/Tesszalonikaiaknak írt II. levél 2,3/

Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését:
/Zsidóknak írt levél 2,2/

Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.
/Zsidóknak írt levél 9,28/

Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen.
/Zsidóknak írt levél 12,4/

Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
/Szent Jakab levele 1,15/

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
/Szent János I. levele 1,8/

Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
/Szent János I. levele 3,4/

Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn is.
/Szent János I. levele 5,17/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »