Találatok "segítség" (144 db):

Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, a kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják?
/Zsoltárok könyve 14,4/

Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké.
/Zsoltárok könyve 18,51/

Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
/Zsoltárok könyve 20,3/

Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
/Zsoltárok könyve 21,2/

Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
/Zsoltárok könyve 21,6/

De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
/Zsoltárok könyve 22,20/

Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
/Zsoltárok könyve 30,11/

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
/Zsoltárok könyve 33,20/

Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre.
/Zsoltárok könyve 35,2/

Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.
/Zsoltárok könyve 35,3/

Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!
/Zsoltárok könyve 38,23/

Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
/Zsoltárok könyve 40,11/

Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
/Zsoltárok könyve 40,14/

Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!
/Zsoltárok könyve 40,18/

Te magad vagy az én királyom oh Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak!
/Zsoltárok könyve 44,5/

Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért!
/Zsoltárok könyve 44,27/

Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
/Zsoltárok könyve 46,2/

És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
/Zsoltárok könyve 50,15/

Avagy nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, a kik az én népemet megeszik, mintha kenyeret ennének, a kik az Istent segítségül nem hívják?
/Zsoltárok könyve 53,5/

Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
/Zsoltárok könyve 60,13/

Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
/Zsoltárok könyve 63,8/

Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!
/Zsoltárok könyve 70,2/

Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!
/Zsoltárok könyve 71,12/

Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az országokra, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet;
/Zsoltárok könyve 79,6/

A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.
/Zsoltárok könyve 81,8/

Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat;
/Zsoltárok könyve 89,20/

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
/Zsoltárok könyve 91,15/

Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben.
/Zsoltárok könyve 94,17/

Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket.
/Zsoltárok könyve 99,6/

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
/Zsoltárok könyve 105,1/

Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök.
/Zsoltárok könyve 107,12/

Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség!
/Zsoltárok könyve 108,13/

Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
/Zsoltárok könyve 115,9/

Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
/Zsoltárok könyve 115,10/

A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
/Zsoltárok könyve 115,11/

Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.
/Zsoltárok könyve 116,2/

És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!
/Zsoltárok könyve 116,4/

A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül.
/Zsoltárok könyve 116,13/

Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül.
/Zsoltárok könyve 116,17/

Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.
/Zsoltárok könyve 118,5/

Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
/Zsoltárok könyve 119,146/

Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
/Zsoltárok könyve 119,173/

Grádicsok éneke. &Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
/Zsoltárok könyve 121,1/

Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
/Zsoltárok könyve 121,2/

A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet.
/Zsoltárok könyve 124,8/

Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az ő szolgáját a gonosz szablyától.
/Zsoltárok könyve 144,10/

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
/Zsoltárok könyve 146,5/

Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.
/Példabeszédek könyve 1,28/

S vajjon mit míveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?
/Ésaiás könyve 10,3/

És szól e partvidék lakosa ama napon: Ímé így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy Assiria királyától megszabaduljunk; hát mi miként menekülhetnénk meg?
/Ésaiás könyve 20,6/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »