Találatok "tanitas" (75 db):

Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
/Második Törvénykönyv 32,2/

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
/Zsoltárok könyve 16,11/

Dávid tanítása. &Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
/Zsoltárok könyve 32,1/

Az éneklőmesternek; Kóráh fiainak tanítása.
/Zsoltárok könyve 42,1/

Az éneklőmesternek; a Kóráh fiainak tanítása.
/Zsoltárok könyve 44,1/

Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.
/Zsoltárok könyve 45,1/

Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
/Zsoltárok könyve 51,8/

Az éneklőmesternek; Dávid tanítása;
/Zsoltárok könyve 52,1/

Az éneklőmesternek a mahalathra, Dávid tanítása.
/Zsoltárok könyve 53,1/

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
/Zsoltárok könyve 54,1/

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.
/Zsoltárok könyve 55,1/

Aszáf tanítása. &Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen?
/Zsoltárok könyve 74,1/

Aszáf tanítása. &Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
/Zsoltárok könyve 78,1/

Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. Az éneklőmesternek a Mahalath- lehannóthra. Az Ezrahita Hémán tanítása.
/Zsoltárok könyve 88,1/

Az Ezrahita Ethán tanítása.
/Zsoltárok könyve 89,1/

Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;
/Zsoltárok könyve 94,12/

Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
/Zsoltárok könyve 119,171/

Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor.
/Zsoltárok könyve 142,1/

Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
/Példabeszédek könyve 1,7/

Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
/Példabeszédek könyve 1,8/

Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;
/Példabeszédek könyve 3,1/

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
/Példabeszédek könyve 4,1/

Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
/Példabeszédek könyve 4,13/

És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,
/Példabeszédek könyve 5,12/

Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
/Példabeszédek könyve 6,20/

Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.
/Példabeszédek könyve 7,2/

Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
/Példabeszédek könyve 8,10/

A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
/Példabeszédek könyve 13,14/

A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.
/Példabeszédek könyve 15,5/

A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.
/Példabeszédek könyve 15,32/

Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.
/Példabeszédek könyve 19,27/

Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.
/Példabeszédek könyve 23,12/

Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
/Példabeszédek könyve 31,26/

Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!
/Ésaiás könyve 1,10/

És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
/Ésaiás könyve 2,3/

Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!
/Ésaiás könyve 8,16/

A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:
/Ésaiás könyve 8,20/

Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?
/Ésaiás könyve 28,9/

S a hányszor eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka; borzalom megértetni e tanítást;
/Ésaiás könyve 28,19/

Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
/Ésaiás könyve 42,4/

Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.
/Ésaiás könyve 51,4/

Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
/Ésaiás könyve 53,1/

És peres ügyben ők álljanak elő ítélni, az én törvényeim szerint ítéljék meg azt; és tanításaimat s rendeléseimet megtartsák minden ünnepemen, és az én szombataimat megszenteljék.
/Ezékiel könyve 44,24/

És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
/Máté evangéliuma 7,28/

És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.
/Márk evangéliuma 1,22/

És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:
/Márk evangéliuma 4,2/

És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán.
/Márk evangéliuma 11,18/

Ő pedig monda nékik az ő tanításában: Őrizkedjetek az írástudóktól, a kik örömest járnak hosszú köntösökben és szeretik a piaczokon való köszöntéseket.
/Márk evangéliuma 12,38/

Kik megkérdezék őt, mondván: Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod:
/Lukács evangéliuma 20,21/

Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt.
/János evangéliuma 9,34/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »