Találatok "tudás" (23 db):

És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
/Teremtés könyve 2,9/

De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
/Teremtés könyve 2,17/

Tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván: Szárazon jött át Izráel ezen a Jordánon.
/Józsua könyve 4,22/

Sőt még neveiket is megkérdeztük tőlük, hogy tudassuk veled, hogy megírhassuk azon férfiak nevét, kik fejeik.
/Ezdrás könyve 5,10/

És monda Eszter Hatáknak, és meghagyá néki, hogy tudassa Márdokeussal:
/Eszter könyve 4,10/

Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!
/Jób könyve 21,14/

Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!
/Jób könyve 32,10/

Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!
/Jób könyve 32,17/

Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét;
/Jób könyve 33,23/

Tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok.
/Jób könyve 36,3/

Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság; tökéletes tudású ember áll melletted.
/Jób könyve 36,4/

Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?
/Jób könyve 37,15/

Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
/Zsoltárok könyve 139,6/

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
/Példabeszédek könyve 4,1/

Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme.
/Prédikátorok könyve 1,17/

Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcseségnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére; azonképen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a tévelygésnek balgatagságát.
/Prédikátorok könyve 7,25/

Mikor adám az én szívemet a bölcseségnek megtudására, és hogy megvizsgáljak minden fáradságot, a mely e földön történik, (mert sem éjjel, sem nappal az emberek szeme álmot nem lát):
/Prédikátorok könyve 9,1/

Adják elő és jelentsék meg nékünk, a mik történni fognak; a mik először lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végöket, vagy a jövendőket tudassátok velünk!
/Ésaiás könyve 41,22/

Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek: ki hirdethet közülök ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanuikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek hallván, ezt mondják: Igaz.
/Ésaiás könyve 43,9/

Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot.
/Ésaiás könyve 48,20/

És parancsolatot adék, hogy hozzák előmbe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem.
/Dániel könyve 4,3/

Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást és jelentését tudassák velem; de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni.
/Dániel könyve 5,15/

Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.
/Dániel könyve 12,4/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »